De samenwerking tussen de Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland in beeld