Samenwerking Veiligheidsregio’s bekrachtigd in overeenkomst